Pár řádek o mně a mé cestě 
do světa správy financí

Po 14 ti letech ve světě byznysu, kdy jsem z kluka, který s taškou objížděl tramvají o-mne
obchody a nabízel sportovní potřeby, vybudoval firmu s obratem přes 100 mil Kč jsem přešel do světa financí.

Proč?

Přesto, že jsem v roce 2007 podepisoval daňové přiznání  na kterém byl v kolonce zisk před zdaněním údaj 5 000 000 Kč, na mém osobním účtu byla nula.  A  já si uvědomil, že jsem za 15 let  vybudoval celkem velkou firmu, nikdo mě nenaučil jak používat vydělané peníze tak, aby tyto peníze přispívaly k finanční stabilitě mé rodiny a bohatšímu a šťastnějšímu životu.

Bylo mi 33 let a já jsem na vlastní kůži poznal, jak moc mi tyhle  informace chybí. Horší bylo, že to nebyla jenom kůže moje, ale také  kůže mých dětí, mé rodiny. V té době jsem se rozhodl, že v tuhle disciplínu zvládnu. Začal jsem se učit a studovat jak pracují se svými penězi úspěšní lidé. Zjistil jsem, že většina finančně bohatých lidí nedosáhla finančního úspěchu jen tvrdou prací, ale především smysluplným nakládáním s penězi, dlouhodobým investováním, tvorbou úspor a vyhýbáním se dluhům. To čeho si tito lidé nejvíce váží je to, že zodpovědné nakládání s penězi jim přineslo bohatší život.

Postupně jsem poznal, že tohle je obor, který mně opravdu naplňuje a současně jsem si uvědomil jak strašně důležité je mít někoho zvenku kdo mi dá trochu jiný pohled na to jak se svými financemi pracovat. V současné době pomáhám klientům spravovat jejich finanční majetek v celkovém objemu vyšších desítek milionů korun.

To co však cítím jako důležitější je to, že tyto znalosti a zodpovědný přístup ke svým financím pomáhají  nám všem prožít stabilnější a bohatší život.